How do you say be in Vietnamese?
— đến


Related synonyms for be in Vietnamese
berylliumberili
existtồn tại
liveở; sống
Generic synonyms for be in Vietnamese
metalkim loại
takenắm
Specialized synonyms for be in Vietnamese
answercâu trả lời
beatđánh; đập
beginbắt đầu
bodythân thể
buymua
cleansạch sẽ; sạch
comelại
countđếm
drawvẽ; vạch; dựng lên
endkết thúc
enterđi vào
facemặt
fallngã; té; rớt; rơi
foxcáo
gođi
headđầu
killgiết
leadchì
lienói dối
liveở; sống
looknhìn
needcần
numbersố
paytrả
runchạy
seemdường như; có vẻ như
sellbán
sitngồi
standđứng
stickthanh
swimbơi; tắm
takenắm
touchđạt tới; đến; sờ; chạm
translatedịch
wantmuốn; cần
washrửa; giặt
windgió
worklàm việc
yawnngáp
Related verbs for be in Vietnamese
gođi
liveở; sống
Derivative terms for be in Vietnamese
existencesự tồn tại