How do you say enter in Vietnamese?
— đi vào


Generic synonyms for enter in Vietnamese
beđến
beginbắt đầu
Specialized synonyms for enter in Vietnamese
booksách; cuốn sách; quyển sách; sổ; sách giáo khoa
filetệp
filmphim; điện ảnh
photographtấm hình; hình; bức ảnh; ảnh
plantthực vật; cây
sandwichbánh mì
takenắm
Category relationships for enter in Vietnamese
theaternhà hát
Entails for enter in Vietnamese
playchơi