How do you say draw in Vietnamese?
— vẽ; vạch; dựng lên


Related synonyms for draw in Vietnamese
runchạy
stringchuỗi
Generic synonyms for draw in Vietnamese
askcầu xin
beđến
changethay đổi; đổi
choosechọn; lựa chọn; kén chọn
closeđóng
createtạo; tạo nên; sáng tạo
finishkết thúc; hoàn thành; làm xong
firelửa
gođi
killgiết
needcần
penbút mực; bút; cây bút; cây viết chì; viết chì
runchạy
shutđóng
takenắm
traveldu lịch
writeviết
Specialized synonyms for draw in Vietnamese
chequeséc; chi phiếu
milksữa
pencilbút chì
writeviết
Category relationships for draw in Vietnamese
artnghệ thuật
baseballbóng chày
Related verbs for draw in Vietnamese
leadchì
runchạy
stringchuỗi
Entails for draw in Vietnamese
playchơi
smokehơi thuốc; hút thuốc
Derivative terms for draw in Vietnamese
picturehình; tấm hình
stringchuỗi
Antonyms for draw in Vietnamese
pushxô; đẩy