How do you say be in Armenian?
— լինել (linel)


Related synonyms for be in Armenian
berylliumբերիլիում (berilium)
followհետևել (hetevel)
liveապրել (aprel)
Generic synonyms for be in Armenian
metalմետաղ (metaġ)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
Specialized synonyms for be in Armenian
answerպատասխան (patasxan)
beginսկսել (sksel)
bodyմարմին (marmin)
breatheշնչել (šnčel)
buyգնել (gnel); առնել (aṙnel)
cleanմաքրել (mak'rel); սրբել (srbel)
comeգալ (gal)
countհաշվել (hašvel)
drawնկարել (nkarel)
endվերջ (verǰ); ծայր (çayr)
enterմտնել (mtnel)
faceերես (yeres); դեմք (demk')
fallընկնել (ënknel)
followհետևել (hetevel)
foxաղվես (aġves)
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
hailկարկուտ (karkut)
headգլուխ (glux)
killսպանել (spanel)
leadկապար (kapar)
lieխաբել (xabel); ստել (stel)
liveապրել (aprel)
lookնայել (nayel)
matchլուցկի (luc'ki)
needկարիք (karik’)
numberհամար (hamar)
runվազել (vazel)
sellվաճառել (vač̣aṙel)
sitնստել (nstel)
standկանգնել (kangnel)
suckծծել (ççel)
swimլողալ (loġal)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
translateթարգմանել (t’argmanel)
wantուզել (uzel); ուզենալ (uzenal)
washլվալ (lval); լվանալ (lvanal)
windքամի (k’ami)
workաշխատել (ašxatel)
yawnհորանջել (horanǰel)
Related verbs for be in Armenian
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
lastվերջին (verǰin)
liveապրել (aprel)