How do you say kill in Vietnamese?
— giết


Generic synonyms for kill in Vietnamese
beđến
beatđánh; đập
drinkly rượu, cốc rượu
endkết thúc
Specialized synonyms for kill in Vietnamese
brainóc
butcherngười hàng thịt
deathcái chết; sự chết
drawvẽ; vạch; dựng lên
murdergiết; ám sát; tàn sát
poisonchất độc; thuốc độc
stoneđá
Causes for kill in Vietnamese
diechết; mất; tử
gođi
Category relationships for kill in Vietnamese
sportthể thao
Derivative terms for kill in Vietnamese
killerkẻ giết người; người giết