How do you say be in Arabic?
— كان (kaana)


Related synonyms for be in Arabic
berylliumبيريليوم (m) (birílyum)
liveعاش (3aasha); سكن (sákana)
Generic synonyms for be in Arabic
metalمعدن (m) (máʕdan)
takeاخذ ('akhadha)
Specialized synonyms for be in Arabic
answerرد (m) (radd); جواب (m) (jawaab); إجابة (f) ('ijaaba)
beginبدأ (báda’a)
bodyبدن (m) (bádan)
breatheتنفس (tanaffasa)
buyاشترى (ištarā); (yaštarī)
clean(Arab'نظف'نَظّفَ) (IPAchar'(náʐʐafa))
comeجاء (jaa'a); حضر (HáDara); أتى ('ataa)
countعد (3ádda)
drawرسم (rásama)
endنهاية (f)
enterدخل (dákhala)
faceوجه (m)
fallوقع (waqa3a); سقط (saqaTa)
foxثعلب (m) (thá3lab)
goذهب (ḏáhaba); (yaḏhabu)راح (rāḥa)
hailبرد (m) (bárad)
headرأس (f) (rāʾs)
killقتل (qátala)
leadرصاص (m) (raʂá: ʂ)
lieكذب (kádhaba)
liveعاش (3aasha); سكن (sákana)
lookنظر (náZara)
match(Arab'عود ثقاب) (ʕúdu θiqāb) (m), (Arab'كبريتة) (kebrīta) (f)
needاحتاج (iḥtāja); (yaḥtāju)
numberرقم (m) (ráqam)
runركد (rákada); جرى (jaraa)
sellباع (bāʿa); يبيع (yabīʿu)
sitجلس (jálasa)
standوقف (wáqafa)
suckمص
swimسبح (sábaHa)
takeاخذ ('akhadha)
touchلمس (lámasa)
translateترجم (tárjama)
wantأراد ('araada); رغب (rághiba)
washغسل (ghasala)
windريح (f) (rīħ)
workعمل (3amala)
yawnتثاءب (tathaa’aba)
Related verbs for be in Arabic
goذهب (ḏáhaba); (yaḏhabu)راح (rāḥa)
liveعاش (3aasha); سكن (sákana)