How do you say create in Vietnamese?
— tạo; tạo nên; sáng tạo


Specialized synonyms for create in Vietnamese
bearmang; ẵm
beatđánh; đập
burnđốt
dolàm; thực hiện
drawvẽ; vạch; dựng lên
fatherba; cha; tía; thầy; cậu; bố
filmphim; điện ảnh
firelửa
givecho
machinemáy
mothermẹ; má
piecemảnh
playchơi
printin; chư in
shortđoản
worklàm việc
writeviết