How do you say piece in Vietnamese?
— mảnh


Related synonyms for piece in Vietnamese
manngười
partphần
Specialized synonyms for piece in Vietnamese
articlemạo từ
blackngười da đen; người đen
songbài hát
whitebạch
worldtrái đất
Generic synonyms for piece in Vietnamese
createtạo; tạo nên; sáng tạo
doctortiến sĩ
eatăn
gunsúng lục
musicâm nhạc
partphần
thingvật; điều
timelần