How do you say run in Armenian?
— վազել (vazel)


Related synonyms for run in Armenian
bleedարյունահոսել (aryunahosel)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
drawնկարել (nkarel)
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
huntորսալ (vorsal)
leadկապար (kapar)
playներկայացում (nerkayac'um)
workաշխատել (ašxatel)
Generic synonyms for run in Armenian
beլինել (linel)
becomeդառնալ (daṙnal)
breakջարդվել (ǰardvel), կոտրվել (kotərvel)
freeառանց (arranc‛)
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
lastվերջին (verǰin)
travelճանապարհորդել (č̣anaparhordel)
tryփորձել (p’orjel)
winհաղթել (haġt’el)
workաշխատել (ašxatel)
Specialized synonyms for run in Armenian
comeգալ (gal)
drawնկարել (nkarel)
falconբազե (baze)
flyթռնել (t'ṙnel); թռչել (t'ṙčel)
hareնապաստակ (napastak)
hawkբազե (baze)
placeտեղ (teġ)
rabbitճագար (č̣agar)
sealփոկ (p'ok); ծովաշուն (çovašun)
serviceծառայություն (çarayut’yun)
threadթել (t’el)
tryփորձել (p’orjel)
turtleկրիա
whaleկետ (ket)
workաշխատել (ašxatel)
Category relationships for run in Armenian
crimeհանցանք (hanc’ank’)
sportսպորտ (sport)
Related verbs for run in Armenian
bleedարյունահոսել (aryunahosel)
drawնկարել (nkarel)
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
huntորսալ (vorsal)
leadկապար (kapar)
playներկայացում (nerkayac'um)
stringլար (lar)
threadթել (t’el)
workաշխատել (ašxatel)
Derivative terms for run in Armenian
huntորսալ (vorsal)