How do you say work in Armenian?
— աշխատել (ašxatel)


Related synonyms for work in Armenian
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
lickլիզել (lizel); լպստել (lpstel)
playներկայացում (nerkayac'um)
runվազել (vazel)
sourթթու (t’t’u)
Specialized synonyms for work in Armenian
answerպատասխան (patasxan)
bakeryփուռ
bankբանկ (bank)
beaverկուղբ (kuġb)
breakջարդվել (ǰardvel), կոտրվել (kotərvel)
carpenterհյուսն (hyusn); ատաղձագործ (ataġjagorç); դուրգար (durgar)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
colorգույն (guyn)
digփորել (p'orel)
dutyպարտք (partk’)
farmֆերմա (ferma); ագարակ (agarak)
helpօգնել (ōgnel)
hillբլուր (blur)
laboratoryլաբորատորիա (laboratoria)
manմարդ (mard)
monkeyկապիկ (kapik)
pageէջ (ēǰ)
playներկայացում (nerkayac'um)
ratառնետ (aṙnet)
runվազել (vazel)
serviceծառայություն (çarayut’yun)
shopխանութ (xanut')
slaveստրուկ (struk)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
useօգտագործել (ògtagorçel)
waitսպասել (spasel)
washլվալ (lval); լվանալ (lvanal)
whore(poṙnik)
Generic synonyms for work in Armenian
beլինել (linel)
becomeդառնալ (daṙnal)
energyէներգիա (ēnergia); եռանդ (eṙand); կորով (korov)
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
runվազել (vazel)
understandհասկանալ (haskanal)
useօգտագործել (ògtagorçel)
winհաղթել (haġt’el)
Category relationships for work in Armenian
agricultureգյուղատնտեսություն (gyuġatntesut'yun)
physicsֆիզիկա (fizika)
Causes for work in Armenian
sourթթու (t’t’u)
Related verbs for work in Armenian
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
playներկայացում (nerkayac'um)
runվազել (vazel)
sourթթու (t’t’u)