How do you say head in Armenian?
— գլուխ (glux)


Related synonyms for head in Armenian
brainուղեղ (uġeġ)
leadկապար (kapar)
mindբանականություն (banakanut’yun); խելք (xelk’)
questionհարց (harc’)
Generic synonyms for head in Armenian
bathroomլոգարան (logaran); բաղնիք (baġnik’)
beլինել (linel)
canկարողանալ (karoġanal)
foamփրփուր (p'rp'ur)
leadկապար (kapar)
lieխաբել (xabel); ստել (stel)
rootարմատ (armat)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
toiletզուգարան (zugaran)
wordբառ (baṙ)
Specialized synonyms for head in Armenian
chairաթոռ (at’oṙ)
fatherսկեսրայր (skesrayr); աներ (aner)
parkայգի (aygi)
problemխնդիր (xndir)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
treeծառ (çaṙ)
Group relationships for head in Armenian
animalկենդանի (kendani)
arrowնետ (net)
bodyմարմին (marmin)
coinմետաղադրամ (metaġadram)
drumթմբուկ (t'mbuk)
hammerմուրճ (murč̣)
nailմեխ (mex)
pinքորոց
ramխոյ (xoy)
Terms within for head in Armenian
brainուղեղ (uġeġ)
earականջ (akanǰ)
faceերես (yeres); դեմք (demk')
skullգանգ (gang)
templeտաճար (tač̣ar)
Category relationships for head in Armenian
grammarքերականություն (k’erakanut’yun)
Related verbs for head in Armenian
leadկապար (kapar)
Derivative terms for head in Armenian
leadկապար (kapar)
mindբանականություն (banakanut’yun); խելք (xelk’)
Antonyms for head in Armenian
footոտք (otk’)
tailպոչ (poč)