How do you say go in Armenian?
— գնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)


Related synonyms for go in Armenian
becomeդառնալ (daṙnal)
breakջարդվել (ǰardvel), կոտրվել (kotərvel)
dieզառ (zaṙ)
lastվերջին (verǰin)
leadկապար (kapar)
liveապրել (aprel)
runվազել (vazel)
soundձայն (jayn); հնչյուն (hnčyun)
travelճանապարհորդել (č̣anaparhordel)
workաշխատել (ašxatel)
Generic synonyms for go in Armenian
beլինել (linel)
chooseընտրել (əntrel)
endվերջ (verǰ); ծայր (çayr)
happenպատահել (patahel)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
tryփորձել (p’orjel)
Specialized synonyms for go in Armenian
backմեջք (meǰkʻ); թիկունք (tʻikunkʻ)
beetleբզեզ (bəzez)
breakջարդվել (ǰardvel), կոտրվել (kotərvel)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
castleամրոց (amroc'); դղյակ (dġyak)
circleշրջանագիծ (šrǰanagiç)
comeգալ (gal)
doանել (anel)
drawնկարել (nkarel)
drumթմբուկ (t'mbuk)
echoարձագանք (arjagank')
fallընկնել (ënknel)
ferryլաստանավ (lastanav)
flyթռնել (t'ṙnel); թռչել (t'ṙčel)
followհետևել (hetevel)
ghostուրվական (urvakan)
leadկապար (kapar)
openբաց (bac')
pinkվարդագույն (vardaguyn)
playներկայացում (nerkayac'um)
ploughարոր (aror); գութան (gut'an)
pushհրել (hrel)
ringմատանի (matani)
runվազել (vazel)
serviceծառայություն (çarayut’yun)
singերգել (yergel)
sitնստել (nstel)
swanկարապ (karap)
swimլողալ (loġal)
takeվերցնել (verc'nel); առնել (aṙnel)
taxiտաքսի (tak'si)
threadթել (t’el)
tramտրամվայ (tramvay)
travelճանապարհորդել (č̣anaparhordel)
walkքայլել (k'aylel)
wheelանիվ (aniv); ակ (ak)
windքամի (k’ami)
wingթև (t’ev)
workաշխատել (ašxatel)
Related verbs for go in Armenian
beլինել (linel)
breakջարդվել (ǰardvel), կոտրվել (kotərvel)
dieզառ (zaṙ)
liveապրել (aprel)
runվազել (vazel)
workաշխատել (ašxatel)
Entails for go in Armenian
beլինել (linel)
liveապրել (aprel)
playներկայացում (nerkayac'um)
Derivative terms for go in Armenian
deathմահ (mah); վախճան (vaxč̣an)
runվազել (vazel)
soundձայն (jayn); հնչյուն (hnčyun)
travelճանապարհորդել (č̣anaparhordel)
Antonyms for go in Armenian
comeգալ (gal)