How do you say speak in Vietnamese?
— nói; nói chuyện; nói được


Related synonyms for speak in Vietnamese
addressđịa chỉ
mouthmiệng; mồm
talknói; nói chuyện; nói được
Specialized synonyms for speak in Vietnamese
barksủa
bayvịnh
beginbắt đầu
butterflybươm bướm; ho diep
readđọc
shoutkêu la; la hét; hò hét; quát tháo
singhát
swallownuốt
Entails for speak in Vietnamese
talknói; nói chuyện; nói được
Derivative terms for speak in Vietnamese
addressđịa chỉ
mouthmiệng; mồm
speechlời nói
talknói; nói chuyện; nói được