How do you say linguistics in Polish?
— lingwistyka (f); językoznawstwo (n); Językoznawstwo


Generic synonyms for linguistics in Polish
sciencenauka (f)
Specialized synonyms for linguistics in Polish
etymologyetymologia (f); źródłosłów (m)
Examples of category for linguistics in Polish
badzły (m); zła (f); złe (n); kiepski
earlywcześnie
grammargramatyka (f)
newnowy (m); nowa (f); nowe (n); nowi; nowe (f)
oldstary
prepositionprzyimek (m)
rootźródło (n)
voicegłos (m)