How do you say preposition in Polish?
— przyimek (m)


Generic synonyms for preposition in Polish
placemiejsce
Category relationships for preposition in Polish
linguisticslingwistyka (f); językoznawstwo (n)