How do you say grammar in Polish?
— gramatyka (f); Gramatyka


Category relationships for grammar in Polish
linguisticslingwistyka (f); językoznawstwo (n)
Examples of category for grammar in Polish
articleartykuł (m)
futureprzyszłość (f)
genitivedopełniacz (m)
headgłowa (f)
strongsilny (m)