How do you say linguistics in Armenian?
— լեզվաբանություն (lezvabanut’yun)


Generic synonyms for linguistics in Armenian
scienceգիտություն (gitut’yun)
Specialized synonyms for linguistics in Armenian
etymologyստուգաբանություն (stugabanut'yun)
Examples of category for linguistics in Armenian
badվատ (vat)
grammarքերականություն (k’erakanut’yun)
newնոր (nor)
oldծեր (çer); պառավ (paṙav)
prepositionկապ (kap); նախդիր (naxdir)
rootարմատ (armat)
voiceձայն (jayn)