How do you say linguistics in Swedish?
— lingvistik; språkvetenskap; Språkvetenskap


Generic synonyms for linguistics in Swedish
sciencevetenskap
Specialized synonyms for linguistics in Swedish
etymologyetymologi
Examples of category for linguistics in Swedish
baddålig
earlytidigt
grammargrammatik
newny
oldgammal; åldrig; ålderstigen
prepositionpreposition
rootkälla
voiceröst; stämma