How do you say linguistics in Romanian?
— lingvistică (f); Lingvistică


Generic synonyms for linguistics in Romanian
sciencematerie (f)
Specialized synonyms for linguistics in Romanian
etymologyetimologie (f)
Examples of category for linguistics in Romanian
badrău
earlydevreme; timpuriu
grammargramatică (f)
newnou (m); nouă (f)
oldbătrân
prepositionprepoziție (f)
rootrădăcină de dinte (f); rădăcină dentară (dentală) (f)
voicevoce; voci (f); glas (n); glasuri (n)