How do you say old in Polish?
— stary


Similar to for old in Polish
earlywcześnie
greyszary
yellowżółć (m); żółty (m)
Category relationships for old in Polish
linguisticslingwistyka (f); językoznawstwo (n)
Attributes for old in Polish
agewiek (m)
Antonyms for old in Polish
newnowy (m); nowa (f); nowe (n); nowi; nowe (f)
youngmłody