How do you say linguistics in Czech?
— jazykověda (f); lingvistika (f); Lingvistika


Generic synonyms for linguistics in Czech
sciencevěda (f)
Specialized synonyms for linguistics in Czech
etymologyetymologie (f)
Examples of category for linguistics in Czech
badšpatný (m)
earlybrzy
grammarmluvnice (f); gramatika (f)
newnový (m)
oldstarý
prepositionpředložka (f)
rootkořen (m)
voicehlas (m)