How do you say early in Polish?
— wcześnie


Related synonyms for early in Polish
otherinny (m); inna (f); inne (n)
Similar to for early in Polish
futureprzyszłość (f)
newnowy (m); nowa (f); nowe (n); nowi; nowe (f)
oldstary
youngmłody
Also for early in Polish
firstpierwszy (m)
Category relationships for early in Polish
linguisticslingwistyka (f); językoznawstwo (n)