How do you say time in Vietnamese?
— lần; Thời gian


Related synonyms for time in Vietnamese
clockđồng hồ; cái đồng hồ
metermét
metremét
Generic synonyms for time in Vietnamese
correctđúng
minutephút
momentchốc lát; khẩn yếu; một chút; một lát; việc quan trọng
secondgiây (góc)
settập hợp
Specialized synonyms for time in Vietnamese
dayban ngày
deadchết
futuretương lai
hourgiờ; tiếng
lifesinh hoạt; sanh hoạt
minutephút
momentchốc lát; khẩn yếu; một chút; một lát; việc quan trọng
piecemảnh
secondgiây (góc)
Derivative terms for time in Vietnamese
clockđồng hồ; cái đồng hồ