How do you say time in Afrikaans?
— tyd


Related synonyms for time in Afrikaans
clockuurwerk
Specialized synonyms for time in Afrikaans
daydag
deaddood
futuretoekoms
infinityoneindigheid
piecestuk
Derivative terms for time in Afrikaans
clockuurwerk
timelytydig