How do you say time in Polish?
— raz (m); Czas


Related synonyms for time in Polish
clockzegar (m)
sentencezdanie (n)
Generic synonyms for time in Polish
minuteminuta (f)
momentchwila (f)
seconddrugi (m); druga (f)
Specialized synonyms for time in Polish
daydzień (m); doba (f)
futureprzyszłość (f)
hourgodzina (f)
lifeżycie (n)
minuteminuta (f)
momentchwila (f)
seconddrugi (m); druga (f)
Derivative terms for time in Polish
clockzegar (m)
sentencezdanie (n)