How do you say run in Persian?
— دویدن (davidan)


Related synonyms for run in Persian
bleedحجامت کردن
carryبردن (bordan)
drawکشیدن (keshidan)
goرفتن (ræftæn); شدن (šodan)
huntشکار (šekār); (said)
leadسرب (sorb)
playبازی کردن (bâzi kardan)
workکار کردن (kâr kardan)
Generic synonyms for run in Persian
beاست (ast); بودن (budan)
becomeشدن (šodan)
breakشکستن (šekastan)
changeتغییر (tağyir)
freeآزاد ساختن (âzâd sâxtan); آزاد کردن (âzâd kardan)
goرفتن (ræftæn); شدن (šodan)
lastآخر (āxær)
leaveرفتن (raftan)
travelسفر کردن (safar kardan); مسافرت کردن (mosâferat kardan)
winبردن (bordan)
workکار کردن (kâr kardan)
Specialized synonyms for run in Persian
comeآمدن (âmadan)
drawکشیدن (keshidan)
falconشاهین (šâhin); باز (bâz)
flyپرواز کردن (parvâz kardan)
hareخرگوش (xarguš)
hawkباز (bâz)
placeمحل (mahall); جا (jâ)
rabbitخرگوش (xarguš)
service(fa-Arab'خدمت) (khidmat)
showنشان دادن (nešân dadân)
threadنخ
turtle(fa-Arab'لاک‌پشت) (lâke posht)
whaleنهنگ (nahang); وال (vâl)
workکار کردن (kâr kardan)
Category relationships for run in Persian
crimeجرم (jorm)
sportورزش (varzeš)
Related verbs for run in Persian
bleedحجامت کردن
drawکشیدن (keshidan)
goرفتن (ræftæn); شدن (šodan)
huntشکار (šekār); (said)
leadسرب (sorb)
playبازی کردن (bâzi kardan)
stringرشته (rešte)
threadنخ
workکار کردن (kâr kardan)
Derivative terms for run in Persian
huntشکار (šekār); (said)
hunterشکارچی (šekârči)