How do you say travel in Armenian?
— ճանապարհորդել (č̣anaparhordel)


Related synonyms for travel in Armenian
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
Generic synonyms for travel in Armenian
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)
Specialized synonyms for travel in Armenian
airօդ (òd)
backմեջք (meǰkʻ); թիկունք (tʻikunkʻ)
beetleբզեզ (bəzez)
carryտանել (tanel); կրել (krel)
circleշրջանագիծ (šrǰanagiç)
comeգալ (gal)
doանել (anel)
drawնկարել (nkarel)
fallընկնել (ënknel)
ferryլաստանավ (lastanav)
flyթռնել (t'ṙnel); թռչել (t'ṙčel)
followհետևել (hetevel)
ghostուրվական (urvakan)
leadկապար (kapar)
legոտք (otk’)
playներկայացում (nerkayac'um)
ploughարոր (aror); գութան (gut'an)
pushհրել (hrel)
runվազել (vazel)
shipնավ (nav)
sitնստել (nstel)
swanկարապ (karap)
swimլողալ (loġal)
taxiտաքսի (tak'si)
threadթել (t’el)
tramտրամվայ (tramvay)
translationթարգմանություն (t’argmanut’yun)
walkքայլել (k'aylel)
wheelանիվ (aniv); ակ (ak)
windքամի (k’ami)
wingթև (t’ev)
Causes for travel in Armenian
goգնալ (gnal); էթալ (ēt’al); երթալ (ert’al)