How do you say run in Hindi?
— दौड़ना (dauṛnā)


Related synonyms for run in Hindi
carryले जाना (le jānā)
drawखींचना (khīncanā)
feedखिलाना (khilānā)
goजाना (jānā)
huntशिकार (m) (šikār)
moveचलना (calnā)
playखेलना (khelnā)
workकाम करना (kām karnā)
Generic synonyms for run in Hindi
beहोना (honā)
becomeबनना (bannā); हो जाना (ho jānā)
breakटूटना (ṭūṭnā)
changeछुट्टा (chuṭṭā)
freeआज़ाद (āzād)
goजाना (jānā)
leaveछोड़ना (choṛnā)
libertyआज़ादी
moveचलना (calnā)
period।; दंड (m) (da.n.d); पूर्ण विराम (pūrṇa virām)
tradeव्यापार (m) (vyāpār); तिजारत (f) (tijārat)
travelयात्रा करना (yātrā karnā)
tryकोशिश करना (kośiś karnā)
winजीतना (jītnā)
workकाम करना (kām karnā)
Specialized synonyms for run in Hindi
comeआना (ānā)
cutकाटना
drawखींचना (khīncanā)
falconबाज़ (bāz)
flyउड़ना (uṛnā)
hareखारगोश (m) (khargoś); खरहा (m) (kharhā)
placeजगह (f) (jagah)
pourबहना (bahnā)
rabbitख़रगोश (m) (xargoś); ख़रगोशनी (f) (xargośanī)
showदिखाना (dikhānā)
tryकोशिश करना (kośiś karnā)
whaleव्हेल (vhel); ह्वेल (hvel); ह्वेल मछली (hvel machlī)
workकाम करना (kām karnā)
Category relationships for run in Hindi
crimeअपराध (m) (aprādh)
sportवर्ज़िश (f) (varziś); खेल (m) (khel); खेल-कूद (m) (khel-kūd)
Related verbs for run in Hindi
drawखींचना (khīncanā)
goजाना (jānā)
huntशिकार (m) (šikār)
playखेलना (khelnā)
stringतार (tāra)
workकाम करना (kām karnā)
Derivative terms for run in Hindi
huntशिकार (m) (šikār)