How do you say go in Belarusian?
— ісці (iscí)


Related synonyms for go in Belarusian
dieкосць (f) (kosc’); костка (f) (kóstka)
leadцвінец (m) (tsvinéts)
liveжыць (žyc’)
runбегаць (béhac’); бегчы (behčý)
workработаць (rabótac’)
Generic synonyms for go in Belarusian
beбыць (byc')
endканец (m) (kanéc); край (m) (kraj)
happenздарыцца (zdárycca)
takeбраць (brac’); взяць (vzjac’)
Specialized synonyms for go in Belarusian
beatбіць (bic’)
comeпрыходзіць (pryxódzic’)
doрабіць (rabíc'); зрабіць (zrabíc')
drawмаляваць (maljavác')
fallпадаць (pádac'); упасць (upásc')
flyмуха (f) (múxa)
leadцвінец (m) (tsvinéts)
openадкрываць (adkryvác'); адкрыць (adkrýc')
pinkружовы (ružóvy)
playграць (hrac')
ploughплуг (m) (pluh)
ringпярсьцёнак (m) (pjars′cënak); piarścionak (m)
runбегаць (béhac’); бегчы (behčý)
singспяваць (spjavác’); заспяваць (zaspjavác’)
sitсядзець (sjadzéc')
swanлебедзь (m)
swimплаваць (plávac’)
takeбраць (brac’); взяць (vzjac’)
tramтрамвай (m) (tramváj)
walkпрагулка (f) (prahúlka)
windвецер (m) (vécer)
workработаць (rabótac’)
Related verbs for go in Belarusian
beбыць (byc')
dieкосць (f) (kosc’); костка (f) (kóstka)
existіснаваць (isnavác')
liveжыць (žyc’)
runбегаць (béhac’); бегчы (behčý)
workработаць (rabótac’)
Entails for go in Belarusian
beбыць (byc')
liveжыць (žyc’)
playграць (hrac')
Derivative terms for go in Belarusian
deathсьмерць (f) (śmierć)
runбегаць (béhac’); бегчы (behčý)
Antonyms for go in Belarusian
comeпрыходзіць (pryxódzic’)