How do you say go in Albanian?
— ecën


Related synonyms for go in Albanian
breakthyen
chokevalvul ajri
diezar
exitdal; ik
functionfunksion
kick the bucketdrodhi këmbën
leadplumb
livegjallë
riflepushkë (f)
soundtingull (m)
Generic synonyms for go in Albanian
agreejam dakord
be
changendryshim (m)
endmbaron
exitdal; ik
happenndodhë
takemerr
Specialized synonyms for go in Albanian
advanceavancë
ascendhipën
automobileautomobil
beetlebrumbull
breakthyen
carrymbar
changendryshim (m)
circlerreth
comevij
dobëj
fallbie
ferrytrap (m)
flyfluturon
followndjek
ghostfantazmë (f); lugat; gogol; vurkollak
hurrynxitoj
knocktrokas
leadplumb
opençel; hap
playlojë (f)
ploughplugoj
racegarë (f)
ringunazë (f)
serviceshërbim (g'sq)
singkëndon
swanmjellma (g'sq)
swimnotoj
takemerr
threadfill (m); pe (m)
tickrriqër (m), këpushë (f)
trumpatu
walkeci
wheelrrotë
whistlefishkëllimë (f)
winderë (f)
Related verbs for go in Albanian
be
breakthyen
chokevalvul ajri
diezar
exitdal; ik
kick the bucketdrodhi këmbën
livegjallë
Entails for go in Albanian
be
livegjallë
playlojë (f)
Derivative terms for go in Albanian
deathvdekje (f)
exitdal; ik
soundtingull (m)
Antonyms for go in Albanian
comevij