How do you say work in Slovak?
— pracovať


Related synonyms for work in Slovak
goísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
playhra (f)
Specialized synonyms for work in Slovak
answerodpovedať
bankbanka (f)
beaverbobor (m)
busyčinný
carpentertesár (m); truhlár (m)
carrynosiť, niesť
collaboratespolupracovať
colorfarba (f)
digkopať; ryť
helppomáhať; pomôcť
hillkopec (m)
jobpráca (f)
machinestroj (m)
mančlovek (m)
monkeyopica (f)
pagestrana (f); stránka (f)
playhra (f)
ratpotkan (m); krysa (f)
serviceobsluha (f)
takebrať; vziať
throwhodiť; vrhnúť
usepoužiť
waitčakať
waitressservírka (f)
whorekurva, pobehlica
Generic synonyms for work in Slovak
bebyť
goísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
jobpráca (f)
setmnožina (f)
understandrozumieť
usepoužiť
Related verbs for work in Slovak
goísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
playhra (f)
Derivative terms for work in Slovak
solutionriešenie (n)
workerrobotník (m); robotníčka (f)