How do you say understand in Armenian?
— հասկանալ (haskanal)


Related synonyms for understand in Armenian
readկարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
seeտեսնել (tesnel)
translateթարգմանել (t’argmanel)
Specialized synonyms for understand in Armenian
digփորել (p'orel)
followհետևել (hetevel)
lickլիզել (lizel); լպստել (lpstel)
readկարդալ (kardal); ընթերցել (ënt’erc’el)
seeտեսնել (tesnel)
translateթարգմանել (t’argmanel)
workաշխատել (ašxatel)
Related verbs for understand in Armenian
pictureնկար (nkar); պատկեր (patker)
seeտեսնել (tesnel)