How do you say understand in Slovak?
— rozumieť


Related synonyms for understand in Slovak
readčítať
seevidieť
translateprekladať 'impf.', preložiť 'pf.'
Specialized synonyms for understand in Slovak
appreciatebyť vďačný (za)
bottomdno (n)
compasskompas (m)
digkopať; ryť
readčítať
seevidieť
translateprekladať 'impf.', preložiť 'pf.'
workpracovať
Related verbs for understand in Slovak
seevidieť