How do you say appreciate in Slovak?
— byť vďačný (za)


Related synonyms for appreciate in Slovak
treasurepoklad (m)
Generic synonyms for appreciate in Slovak
seevidieť
understandrozumieť
Derivative terms for appreciate in Slovak
treasurepoklad (m)

Search