How do you say understand in Ukrainian?
— розуміти (rozumíty)


Related synonyms for understand in Ukrainian
readчитати (čytáty)
seeбачити (báčyty)
translateперекладати (perekladaty)
Specialized synonyms for understand in Ukrainian
bottomдно (n) (dno)
compassкомпас (kómpas); бусоля (busólja)
digкопати (kopáty); рити (rýty)
readчитати (čytáty)
seeбачити (báčyty)
touchдоторкатися (dotorkátysja), доторкнутися (dotorknútysja)
translateперекладати (perekladaty)
workпрацювати (pracjuváty); трудитися (trudýtysja); робити (robýty)
Related verbs for understand in Ukrainian
imageобраз (m) (óbraz)
pictureкартина (f) (kartýna)
seeбачити (báčyty)