How do you say read in Slovak?
— čítať


Related synonyms for read in Slovak
learnučiť sa
sayhovoriť; povedať
takebrať; vziať
translateprekladať 'impf.', preložiť 'pf.'
understandrozumieť
Generic synonyms for read in Slovak
callvolať
havemať
mouthústa (n)
seevidieť
speakhovoriť; rozprávať
understandrozumieť
Specialized synonyms for read in Slovak
callvolať
sayhovoriť; povedať
trainvlak (m)
Related verbs for read in Slovak
sayhovoriť; povedať
takebrať; vziať