How do you say translate in Slovak?
— prekladať 'impf.', preložiť 'pf.'


Related synonyms for translate in Slovak
readčítať
understandrozumieť
Generic synonyms for translate in Slovak
bebyť
repeatopakovať
understandrozumieť
Derivative terms for translate in Slovak
interpretertlmočník (m); tlmočníčka (f)
translationpreklad (m)
translatorprekladateľ (m); prekladateľka (f)