How do you say read in Ukrainian?
— читати (čytáty)


Related synonyms for read in Ukrainian
learnучитися (učýtysja)
sayговорити (hovorýty); казати (kazáty); сказати (skazáty)
takeбрати (bráty); взяти (vzjáty)
translateперекладати (perekladaty)
understandрозуміти (rozumíty)
Generic synonyms for read in Ukrainian
haveмати (máty); (u) (v)
mouthрот (m) (rot)
seeбачити (báčyty)
speakговорити (hovorýty); розмовляти (rozmovljáty)
talkрозмовляти (rozmovljáty); говорити (hovorýty)
understandрозуміти (rozumíty)
Specialized synonyms for read in Ukrainian
anagramанаграма (f)
sayговорити (hovorýty); казати (kazáty); сказати (skazáty)
trainпоїзд (m) (pójizd)
Related verbs for read in Ukrainian
sayговорити (hovorýty); казати (kazáty); сказати (skazáty)
takeбрати (bráty); взяти (vzjáty)