How do you say see in Ukrainian?
— бачити (báčyty)


Related synonyms for see in Ukrainian
dateфінік (m) (fínik)
hearчути (čúty)
imageобраз (m) (óbraz)
learnучитися (učýtysja)
lookдивитися (dyvýtysja); подивитися (podyvýtysja)
pictureкартина (f) (kartýna)
understandрозуміти (rozumíty)
watchдивитися (dyvýtysja)
Generic synonyms for see in Ukrainian
playгра (f) (hra)
understandрозуміти (rozumíty)
watchдивитися (dyvýtysja)
Specialized synonyms for see in Ukrainian
comeприходити (pryxódyty)
crossхрест (m)
knowзнати (znáty)
likeяк (jak)
liveжити (žýty); проживати (prožyváty); мешкати (méškaty)
lookдивитися (dyvýtysja); подивитися (podyvýtysja)
rakeграблі (f)
readчитати (čytáty)
takeбрати (bráty); взяти (vzjáty)
Related verbs for see in Ukrainian
dateфінік (m) (fínik)
hearчути (čúty)
imageобраз (m) (óbraz)
learnучитися (učýtysja)
pictureкартина (f) (kartýna)
understandрозуміти (rozumíty)
watchдивитися (dyvýtysja)
Entails for see in Ukrainian
lookдивитися (dyvýtysja); подивитися (podyvýtysja)
Derivative terms for see in Ukrainian
dateфінік (m) (fínik)
imageобраз (m) (óbraz)
pictureкартина (f) (kartýna)
watchдивитися (dyvýtysja)