How do you say read in Slovenian?
— brati


Related synonyms for read in Slovenian
learnučiti se
sayreči; povedati
takebrati; vzeti
translateprevesti
understandrazumeti
Generic synonyms for read in Slovenian
callpoklicati
haveimeti
mouthusta (n)
seevideti
speakgovoriti
understandrazumeti
Specialized synonyms for read in Slovenian
callpoklicati
sayreči; povedati
trainvlak (m)
Related verbs for read in Slovenian
sayreči; povedati
takebrati; vzeti