How do you say read in Czech?
— číst; předčítat


Related synonyms for read in Czech
learnuči se
sayříct; povědět
takevzít
translatepřeložit
understandrozumět
Generic synonyms for read in Czech
havemít
mouthústa (n); (f) tlama (f)
seevidět
speakmluvit; hovořit
talkmluvit
understandrozumět
Specialized synonyms for read in Czech
sayříct; povědět
trainvlak (m)
Related verbs for read in Czech
sayříct; povědět
takevzít