How do you say play in Slovak?
— hra (f)


Related synonyms for play in Slovak
workpracovať
Generic synonyms for play in Slovak
dorobiť
freedomsloboda (f)
goísť ('by vehicle'), ísť ('by walking')
recreationrekreácia (f)
takebrať; vziať
usepoužiť
workpracovať
Specialized synonyms for play in Slovak
batnetopier (m)
bowsláčik (m)
callvolať
chordakord
cricketsvrček (m); kriket (m)
diekocka (f)
doctordoktor (m)
faceTvár (f)
fieldpole (n)
foolblázon (m)
housedom (m)
larkškovránok
leadolovo
nailklinec (m)
repeatopakovať
seevidieť
setmnožina (f)
skylarkškovránok poľný
snookergulečník
throwhodiť; vrhnúť
tonguejazyk (m)
trumpettrúba (f)
walkísť; ísť krokom; ísť peši
Category relationships for play in Slovak
musichudba (f); muzika (f)
Terms within for play in Slovak
periodbodka (f)
Related verbs for play in Slovak
dorobiť
workpracovať
Derivative terms for play in Slovak
actorherec (m); herečka (f)
recreationrekreácia (f)