How do you say repeat in Slovak?
— opakovať


Generic synonyms for repeat in Slovak
happenstať sa
playhra (f)
Specialized synonyms for repeat in Slovak
cuckookukučka (f)
parrotpapagáj (m)
translateprekladať 'impf.', preložiť 'pf.'
Category relationships for repeat in Slovak
musichudba (f); muzika (f)