How do you say skylark in Slovak?
— škovránok poľný


Related synonyms for skylark in Slovak
larkškovránok
Generic synonyms for skylark in Slovak
larkškovránok
playhra (f)
Derivative terms for skylark in Slovak
larkškovránok