How do you say lark in Slovak?
— škovránok


Related synonyms for lark in Slovak
skylarkškovránok poľný
Generic synonyms for lark in Slovak
playhra (f)
recreationrekreácia (f)
Specialized synonyms for lark in Slovak
skylarkškovránok poľný