How do you say play in Albanian?
— lojë (f)


Related synonyms for play in Albanian
toylodër (f)
Generic synonyms for play in Albanian
actionveprim
activityaktivitet (f)
changendryshim (m)
dobëj
goecën
modificationmodifikim (f)
quantitysasi (f)
soundtingull (m)
takemerr
Specialized synonyms for play in Albanian
batlakuriq nate
bowhark (m)
chordakord
coverkapak (m)
cricketkriket
developzhvilloj
diezar
doctormjeku
exitdal; ik
facefytyrë
fieldsferë, fushë
figurenjesh, njeri qe dallohet nga te tjeret.
followndjek
houseshtëpi
larklauresha
leadplumb
nailgozhdë (f)
pitchpisë (f)
seeshoh
skylarklauresha
snookerlojë biliardo
stakehu
strokeledhatoj; fërkoj
tonguegjuhë (f)
trumpetborizan
walkeci
Category relationships for play in Albanian
musicmuzikë (f)
theaterteatër (m)
Terms within for play in Albanian
halfgjysmë (f)
periodperiodike
quarterçerek
Related verbs for play in Albanian
dobëj
toylodër (f)
Derivative terms for play in Albanian
actoraktor (m), aktore (f), bërës (m), bërëse (f)
toylodër (f)