How do you say answer in Slovak?
— odpovedať


Related synonyms for answer in Slovak
dorobiť
solutionriešenie (n)
Generic synonyms for answer in Slovak
bebyť
matchzápalka (f)
sayhovoriť; povedať
workpracovať
Specialized synonyms for answer in Slovak
fieldpole (n)
Category relationships for answer in Slovak
lawzákon (m)
Antonyms for answer in Slovak
questionotázka (f)