How do you say minute in Polish?
— minuta (f); Minuta


Related synonyms for minute in Polish
hourgodzina (f)
momentchwila (f)
narrowwąski (m)
seconddrugi (m); druga (f)
Generic synonyms for minute in Polish
timeraz (m)
Group relationships for minute in Polish
hourgodzina (f)
Terms within for minute in Polish
seconddrugi (m); druga (f)
Specialized synonyms for minute in Polish
timeraz (m)
Similar to for minute in Polish
smallmały (m)