How do you say life in Polish?
— życie (n); Życie


Related synonyms for life in Polish
spiritdusza (f)
Generic synonyms for life in Polish
historyhistoria (f)
personosoba (f); człowiek (m)
sentencezdanie (n)
someonektoś
souldusza (f)
storyopowieść (f); historia (f)
timeraz (m)
Specialized synonyms for life in Polish
biologybiologia (f)
energyenergia (f)
gingerimbir (m)
skinskóra (f)
Attributes for life in Polish
aliveżywy (m)
livemieszkać
Terms within for life in Polish
agewiek (m)
deathśmierć (f), zgon (m)
Derivative terms for life in Polish
aliveżywy (m)
livemieszkać
spiritdusza (f)