How do you say put in Vietnamese?
— để; đặt


Related synonyms for put in Vietnamese
placenơi
settập hợp
Generic synonyms for put in Vietnamese
changethay đổi; đổi
dropgiọt
phrasecụm từ
settập hợp
usedùng; sử dụng; xài; lợi dụng
wordlời; những lời; nhời; từ; tiếng
Specialized synonyms for put in Vietnamese
bedgiường
bottle(con) chai
bucket
cockò-ó-o-o
coffinquan tài
jobcông việc
middlegiữa
parkcông viên
phrasecụm từ
pillowcái gối; gối
plantthực vật; cây
seedhột; hạt
settập hợp
shiptàu thuỷ; tàu
sitngồi
sit downngồi xuống; ngồi
spacekhông gian; khoảng không; vũ trụ
standđứng
Category relationships for put in Vietnamese
musicâm nhạc
Derivative terms for put in Vietnamese
placenơi
settập hợp

Search